Алфавітний каталог
за назвою
Нові надходження
Среди книгъ и ихъ друзей. Часть первая
Аннотація: «Среди книгъ и ихъ друзей» - це дослідження відомого російського бібліографа та бібліофіла Дмитра Васильовича Ульянінського, що присвятив все своє життя вивченню та збиранню книг. Бібліотека Дмитра Васильовича, за кількістю рідкісних і цінних видань та за збереженням примірників, була однією з кращих російських приватних зібрань свого часу, що нараховувала приблизно 4400 томів. Перший розділ книги – мемуари автора про часи, коли захоплення читанням перейшло у пристрасть до рідкісної книги, про перші роки збирання колекцій, помилки та перешкоди на шляху до формування власної бібліотеки. Другий розділ – це спроба автора дослідити питання створення перших книжкових реєстрів місцевих книгарень та дати єдиний на той час загальний огляд російських книжкових каталогів XVIII століття. Книга «Среди книгъ и ихъ друзей» Д. В. Ульянінського належала до приватної бібліотеки великого бібліофіла Воронежу, викладача Михайлівського кадетського корпусу, керівника краєзнавчого музею – Михайла Клавдійовича Паренаго, про що свідчить суперекслібрис на корінці книги, екслібрис на форзаці, монограма на шмуцтитулі та штамп на титульному аркуші. На шмуцтитулі міститься дарчий надпис власника книги М. К. Паренаго своєму товаришу: «Уважаемому Евгенію Іосифовичу – въ декабр? 920 г. в память нашего книжнаго содружества. Михаил Паренаго. Воронежъ.».
 
Аннотация: «Среди книгъ и ихъ друзей» - это исследования известного российского библиографа и библиофила Дмитрия Васильевича Ульянинского, посвятившего всю свою жизнь изучению и собиранию книг. Библиотека Дмитрия Васильевича, по количеству редких и ценных изданий, а также по сохранности экземпляров, была одной из лучших российских частных собраний своего времени и насчитывала около 4400 томов. Первый раздел книги – мемуары автора о временах, когда увлечение чтением переросло в страсть к редким изданиям, о первых годах собирательства коллекций, ошибках и преградах на пути к формированию собственной библиотеки. Второй раздел – это попытка автора исследовать вопрос создания первых книжных реестров местных книжный магазинов и дать единственный на то время общий обзор русским книжным каталогам XVIII века. Книга «Среди книгъ и ихъ друзей» Д. В. Ульянинского принадлежала к частной библиотеке крупного библиофила Воронежа, преподавателя Михайловского кадетского корпуса, руководителя краеведческого музея – Михаила Клавдиевича Паренаго, о чем свидетельствует суперэкслибрис на корешке книги, экслибрис на форзаце, монограмма на шмуцтитуле и печать на титульном листе. На шмуцтитуле имеется дарственна надпись владельца книги М. К. Паренаго своему товарищу: «Уважаемому Евгенію Іосифовичу – въ декабр? 920 г. в память нашего книжнаго содружества. Михаил Паренаго. Воронежъ.».
Бібліографічний опис: Ульянинскій Д. В. Среди книгъ и ихъ друзей [Текст] / Д. В. Ульянинскій. Ч.1., I.: Изъ воспоминаній и заметокъ библіофила; II.: Русскія книжныя росписи XVIII века: (Библіографическій обзоръ). – М.: Типографія «А. Н. Ивановъ и К0», 1903. – 138 с.
Джерело електронної копії: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
Опубліковано: 13.08.2019
Кількість переглядів: 995
Переглянути
Алфавітний каталог
за автором
Топ запитуваних книг
 
 
Кількість документів в електронній бібліотеці: 541
 
Кількість переглядів в електронній бібліотеці: 385993
49047, г.Днепропетровск, ул.Савченко,10 Тел./факс:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010 Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека