Історія України-Русі
: Микола Аркас - український історик, письменник, культурний та громадський діяч. Найбільш відомою його роботою є праця з історії України, що була видана 1908 року в Петербурзі. Призначалась вона для широких мас населення, і була написана розмовною українською мовою.. У праці автор відтворює історію слов’янських племен на території нашої держави. Він проводить аналіз їх побуту і культури, звичаїв і віри. Історичний процес у нарисі розглядається за персоналіями його провідних діячів До уваги читачів пропонується друге видання "Історія України-Русі", яке вийшло у Кракові 1912 року.
 
: Николай Аркас - украинский историк, писатель, культурный и общественный деятель. Наиболее известной его работой является очерк по истории Украины, изданный в 1908 году в Петербурге. Книга предназначалась для широких масс населения, и была написана разговорным украинским языком. В работе автор воссоздает историю славянских племен на территории нашего государства. Он проводит анализ их быта и культуры, обычаев и веры. Исторический процесс в очерке рассматривается по персоналиям его ведущих деятелей. Вниманию читателей предлагается второе издание "Истории Украины-Руси", которое вышло в Кракове в 1912 году.
: Аркас, Микола. Історія України-Русі з малюнками [Текст] / М. Аркас ; [ред. В. Доманицький]. - 2-ге вид. - Краків : Накладом Ольги Аркасової, 1912. – ХVI, 424 с.
: 14.08.2020
ʳ : 1214 
 
ʳ : 541
 
ʳ : 385988
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010