Краткое руководство къ теоріи музыки. Элементарная теорія, гармонія, контрапунктъ, формы инструментальной и вокальной музыки
: Теорію музики вивчають не тільки особи, які присвятили себе композиторській діяльності, а й музиканти - фахівці і любителі, які вивчають спів або гру на музичних інструментах. Тому теорія музики є обов'язковим предметом для всіх учнів в консерваторіях, музичних школах та інших навчальних закладах. Пропоноване Коротке керівництво до теорії музики призначене для написання завдань, необхідних для підготовки до композиції, і для розуміння музичних творів та їх осмисленого виконання.
 
: Теорию музыки изучают не только лица, посвятившие себя композиторской деятельности, но и музыканты - специалисты и любители, изучающие пение или игру на музыкальных инструментах. Поэтому теория музыки является обязательным предметом для всех учащихся в консерваториях, музыкальных школах и других учебных заведениях. Предлагаемое Краткое руководство к теории музыки предназначено для того чтобы упражнятся в написании задач, необходимых для подготовки к композиции, и для понимания музыкальных произведений и их осмысленного исполнения.
: Краткое руководство к теории музыки. Элементарная теория, гармония, контрапункт, формы инструментальной и вокальной музыки [Текст] : учебное пособие / сост. Л. Саккетти. - 2-е изд. - СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1900. - 199 с. : нот.
ﳿ: Дніпропетровська обласна наукова бібліотека імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія
: 08.02.2019
ʳ : 965 
 
ʳ : 533
 
ʳ : 367775
49047, ., .,10 ./:(0562) 42-31-19 E-Mail: library@libr.dp.ua

Copyright  ©  2000-2010