«Книжкові перлини з колекції літератури з мистецтва»
(до 175-річчя ДОУНБ)
 

Ніколаєва, Тамара.
Український костюм
[Текст] : надія на ренесанс / Т. Ніколаєва. - К. : Дніпро, 2005. - 320 с. : іл.

Книга «Український костюм» — перше в Україні систематизоване видання, в якому на матеріалі історико-художніх реконструкцій простежується процес формування високохудожніх комплексів національного костюма українців, взаємодії на різних етапах з культурами інших народів.

У праці використана значна кількість джерел з археології, іконографії, етнографії, образотворчого мистецтва, що дозволило наочно розкрити історичну та художню цілісність українського костюма, його значення для національної та світової культури.